SZOLGALMI JOGOK (földmérés)

A földrészletre vonatkozó telki szolgalmi jogok vagy földhasználati jogok ingatlan-nyil-vántartási bejegyzéséhez vázrajzot kell készíttetni. A vázrajz hosszú vastag szaggatott vonallal tartalmazza az érintett területrész határát. Az egyes területeket római számokkal jelöli, és feltünteti azok területét, és azt, hogy az adott területre kit és milyen jog illet meg. Főbb típusai az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több kezelői jog, vagyonkezelői jog, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési –és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok.

SZOLGÁLTATÁSOK

Út szolgalmi jog - átjárási szolgalmi jog
Út szolgalmi jog bejegyzése ma már csak nagyon kivételes esetben történhet, mert a telekalakítás szabályai lakótelek kialakítását csak úgy engedi meg, hogy az közútról vagy magánútról megközelíthető legyen.

Vezetékvezetési szolgalmi jog
Elektromos, víz, csatorna, stb. vezeték egyes esetekben gazdaságosan úgy valósítható meg, ha nem közvetlenül a közterületről vezetik be, hanem valamelyik szomszédos földrészleten keresztül. Ilyenkor erre a szomszédos földrészletre szolgalmi jogot kell bejegyeztetni, amihez a szolgalmi joggal érintett területet ábrázoló vázrajzot kell készíttetni. Egyes esetekben a szolgáltató vállalatok vezetik a vezetékeiket a telkek alatt vagy fölött és akkor a szolgáltató vállalat kezdeményezheti a szolgalmi jog bejegyeztetését az érintett földrészletekre.

Elhelyezési szolgalmi jog
Villamos berendezések elhelyezésére vonatkozó szolgalmi jogi vázrajzon a villamos berendezésekhez kapcsolódó vezetékeket is ábrázolni kell.